Lietelanta

Lietelannasta haihtuu ilmaan vaarallisia kaasuja, kuten rikkivetyä, metaania, ammoniakkia ja hiilidioksidia. Kaasuja lietelannassa on aina. Ne esiintyvät ja vaikuttavat seoksina.

Lietelantakaasut lamauttavat melko nopeasti ihmisen aistit niin, että pahallekaan haisevaa kaasua ei havaitse. Kaasut voivat olla hengenvaarallisia: myrkyllisiä, räjähtäviä tai tukahduttavia.

Kaasuvaara on suurin lietelannan tyhjennyksen aikana, kun lietelantaa sekoitetaan. Lietelantaloita tyhjennettäessä on vältettävä oleskelua padotusluukun, lietepumpun ja säiliövaunun läheisyydessä. Kaasuvaara voidaan todeta hajun perusteella, mittaamalla ja asetaattipaperitestillä

Hiilidioksidi
Hiilidioksidi ei sinänsä ole myrkyllistä, mutta sen taipumus syrjäyttää happi on vaarallista. Hiilidioksidin syrjäyttäessä hapen syntyy tukehtumisvaara. Happivajautta saattaa esiintyä esim. lietelantasäiliössä, säilörehutornissa ja viljasiiloissa sekä peruna- ja juuresvarastossa.

Ammoniakki
Ammoniakki on pistävän hajuinen, väritön kaasu, joka ärsyttää silmiä ja nenää. Ilmassa oleva ammoniakki voi aiheuttaa ylähengitysteiden ärsytystä sekä nenän- ja suupielten rohtumista.

Metaani
Metaani on hajuton ja väritön kaasu, joka voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen (5–16 tilavuusprosenttia). Tulipalo- ja räjähdysvaaran vuoksi avotulen teko on vaarallista. Metaani vaikuttaa myös tukehduttavasti tai kuvottavasti pitoisuudesta riippuen.

Rikkivety
Rikkivety on ilmaa raskaampi, väritön kaasu. Se on pahanhajuista, mätää kananmunaa muistuttavaa. Se lamaannuttaa hajuaistin nopeasti. Työskentely rikkivetypitoisessa ilmassa voi aiheuttaa päänsärkyä, silmien ja nielun ärsytystä, tasapainohäiriöitä ja tajunnan menetyksen sekä vaikutuksia hermostoon, kroonisen myrkytyksen tai kuoleman. Rikkivetyä voi olla eläinsuojassa jopa tappavina pitoisuuksina.

Päivitetty 13.12.2012