Poronhoito

Poronhoidossa on kaksi varsinaista huippukautta vuodessa: vasanmerkintä kesäkuukausina sekä teurastukset syyskuusta tammikuulle.

Vuosittaiset poronhoitotyöt aloitetaan poronhoitovuoden alussa heti paliskuntien kevätkokouksen jälkeen. Poronhoitovuosi lasketaan lain mukaan kesäkuun alusta toukokuun loppuun. Ensimmäisinä töinä korjataan aitoja sekä siistitään erotuspaikkoja ja teurastamoita edellisen työn jäljiltä.

Päivitetty 31.01.2013