Taimikon hoito

Vesuri
Vesurin lyönti tarttuu helposti ympäröiviin oksiin ja muuttaa suuntaa. Ennen lyöntiä on katsottava, että lyönnille on riittävästi tilaa. Häiritsevät oksat ja risut on ensin raivattava pois tieltä. Huonosti suunnattu isku voi kimmota jalkoihin. Siksi turvasaappaat ja -housut ja muutkin metsurin suojaimet ovat tarpeen vesurin käytössä. Vesuri on pidettävä hyvässä terässä työn onnistumisen ja turvallisuuden kannalta.

Raivaussaha
Moottorisahan käyttö raivauksessa on raskasta ja vaarallista. Raivaussaha on suunniteltu tähän työhön sopivaksi. Raivaussahalla työskenneltäessä on käytettävä metsurin suojaimia samoin kuin moottorisahaa käytettäessä. Raivaussaha kiinnitetään niin, että se on tasapainossa, terä noin 30 cm maanpinnasta.

Tyhjäkäyntinopeus säädetään niin, ettei terä pyöri. Terän teroitus vähentää sahaajan rasittumista. Terää on tarkkailtava säännöllisesti. Jos siinä on halkeamia, terä on vaihdettava. Vahingoittunut terä voi rikkoutua koneen käydessä, ja sirpaleet voivat lentää ja kimpoilla vaarallisesti. Kun raivaussaha käy, on huolehdittava, ettei muita henkilöitä ole viittä metriä lähempänä sahasta.

Polttoaineen käsittelyssä on oltava huolellinen varsinkin kesäkuumalla. Tupakointi ja muu tulen käyttö on tehtävä tuulen alapuolella kaukana polttoaineista.

Raivaustyön suunnittelussa otetaan huomioon tuulen suunta. Kun reitit valitaan sopivasti, tuuli kaataa rungot haluttuun suuntaan. Maaston epätasaisuudet, ojat ja mäet on myös otettava huomioon. Ojien yli hyppimistä tai ylös ja alas mäkeä kulkemista kannattaa välttää.

Sopiva työleveys on maastosta ja taimikosta riippuen 2–5 metriä. Polttoaine ja työkalut sijoitetaan alueelle keskeisesti niin, että saha voidaan tankata ilman turhia kävelyjä.

Alle 6 cm:n rungot kaadetaan kertasahauksella. 6–13 cm:n rungot sahataan kahdella sahauksella, yksi sahaus kummaltakin puolelta. Yli 13 cm:n rungot sahataan samaan tapaan kuin moottorisahalla sahattaessa tekemällä kaatokolo ja kaatosahaus.

Runko voidaan kaataa kolmeen suuntaan, etuoikealle, takaoikealle ja takavasemmalle. Kaatosuunta määrätään käyttämällä tiettyä terän osaa ja kallistamalla terää.

Torjunta-aineet
Vesakon ruiskutuksessa on suojauduttava tehokkaasti. Ruiskutetussa lehvästössä liikuttaessa torjunta-aineita tulee vaatteille ja iholle. Myös ilmassa on enemmän torjunta-ainetta, koska tuuli ei kuljeta aineita pois yhtä tehokkaasti kuin pellolla.

Päivitetty 11.02.2013