Sähkölinjat

Puutavaraa ei pidä varastoida sähkölinjojen alle tai läheisyyteen, koska kuormaimen käyttö linjojen lähellä on vaarallista. Johdon yläpuolella työskentely on kielletty. Mikäli johdon alle tai sen läheisyyteen joudutaan varastoimaan puutavaraa, on otettava yhteys johdon haltijaan.

Suurjännitejohdon lähellä voi tapahtua sähkötapaturma ilman kosketusta johtoihin. Sähkö "hyppää" pitkiäkin matkoja. Turvaetäisyytenä johtoihin on pitää ainakin 5 metriä.

Jos kuormain koskettaa johtoa, se voidaan yrittää irrottaa konetta tai kuormainta siirtämällä. Jos konetta ei voida irrottaa, on koneesta poistuttava varovasti. Koneen ja maan koskettaminen yhtäaikaa aiheuttaa sähköiskun. Koneesta poistutaan hypäten niin, että molemmat jalat koskettavat maata samaan aikaan. Poistumista jatketaan tasajalkaa hyppien ainakin 20 metriä.

Henkilövahingon sattuessa on selvitettävä, onko kyseessä pien- vai suurjännitelinja. Pienjännitteestä voi henkilön irrottaa kuivalla puulla, laudalla, narulla tai vaatteilla.

Puiden kaato linjojen lähellä
Puiden kaadosta linjojen lähellä on syytä ilmoittaa paikalliselle sähkö- ja puhelinlaitokselle. Jos puu kaatuu linjan päälle, siitä on heti ilmoitettava linjan haltijalle.

Puiden oksisto on linjan lähellä yleensä vahvempi linjan puolella, joten luontainen kaatosuunta on linjaan päin. Puu kaadetaan linjalta poispäin, jolloin kaato saattaa olla raskasta ja vaarallista. Hankalia puita varten tarvitaan köysi, kaatosakset tai vinssi. Muita apuvälineitä, kuten tuplarautaa, kaatotunkkia, taljaa tai kaatotyynyä voidaan myös käyttää.

Päivitetty 11.02.2013