Moottorisaha

Sahan paino
Moottorisahat ovat keventyneet ja niiden teho/paino-suhde on parantunut. Tämä on vähentänyt selän, hartioiden ja käsien rasitusta sahan käytössä. Uudet materiaalit mahdollistavat edelleen sahojen kevenemisen nykyisestä.

Melu
Moottorisahan melu aiheuttaa meluvamman, ellei kuulonsuojaimia käytetä. Sahat ovat kehittyneet, mutta uusien sahojen melu on edelleen 100 desibelin tuntumassa. Melua aiheuttavat sahassa mm. moottori ja teräketju. Pelkkä voimansiirron ja teräketjun melu saattaa olla jo 95 desibeliä. Moottorisahan melua on vaikea saada hyväksyttävälle, alle 85 desibelin tasolle, eikä se ole lähivuosina todennäköistä. Melun vaimentamiseksi on käytettävä tehokkaita kuulonsuojaimia.

Tärinä
Tärinä rasittaa verenkiertoa, hermostoa, jänteitä ja niveliä. Kylmänsietokyky heikkenee, kädet puutuvat, ranteissa ja käsivarsissa on särkyjä. Moottorisahat aiheuttivat 1960- ja 1970-luvulla runsaasti valkosormisuutta. Sahojen tärinä oli voimakasta, 20–40 m/s2. Sahat ovat tärinän suhteen kehittyneet. Nykyisissä sahoissa tärinä on n. 5–10m/s2. Raja-arvo tärinälle on 10 m/s2. Tärinästä johtuvat ammattitaudit ovat vähentyneet 1970-luvun 200 vuosittaisesta tapauksesta 10:een.

Tärinän vaikutuksia voidaan vähentää oikealla työtekniikalla. Puristava jännittynyt ote sahasta ja pitkä yhtäjaksoinen sahaus pahentavat tärinän vaikutuksia.

Sahan turvalaitteita
Moottorisahaa ostettaessa kannattaa pyytää myyjältä opastus sahan turvallisuusvälineistä ja itse sahan käytöstä. Tarkka sahan käytön tuntemus voi estää tapaturman.

Pakokaasut
Polttomoottorin pakokaasuissa on mm. typpioksideja (NOx), rikkidioksideja (SO2), hiilivetyjä (HC) ja hiilimonoksidia (CO). Metsätuhojen kannaltatyppioksidit ja rikkidioksidi ovat haitallisimpia. Moottorisahan kaksitahtimoottorin typpidioksidipäästöt ovat hyvin vähäisiä ja rikkidioksidiakin muodostuu vähän. Hiilivetyjä ja häkää muodostuu erittäin runsaasti. Näillä voi olla sahan käyttäjälle terveysvaikutuksia. Hiilivedyt voivat aiheuttaa silmien ja limakalvojen ärsytystä. Häkä vaikeuttaa hapen saantia ja aiheuttaa mm. päänsärkyä.

Erikoisolosuhteissa, esim. tyynellä ilmalla saattaa puun tyvellä, syvässä lumikuopassa olla vaarallisen paljon pakokaasuja. Monet pakokaasuille herkistyneet henkilöt saadat oireita sahan pakokaasuista myös normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Katalysaattori vähentää pakokaasujen hiilivetyjä noin 70–80 % ja hiilimonoksidia noin 20 %. Sen lämpeneminen käyttölämpötilaan kestää noin puoli minuuttia. Katalysaattori lisää sahan painoa noin 350 grammaa.

Takapotku
Takapotkujen osuus kaikista moottorisahatapaturmista oli 1970-luvun alussa yli puolet. Takapotkujen osuus on kuitenkin vähentynyt sahojen teknisen kehityksen myötä. Takapotkusuojus on ollut sahoissa pakollinen vuodesta 1972 lähtien. Vuodesta 1990 lähtien on sahoissa oltava automaattinen ketjujarru, jonka pisin sallittu pysäytysaika on 0,1 sekuntia.

Päivitetty 11.02.2013