Karsinta

Karsintakierros
Karsintakierroksessa karsitaan kahden vuosikasvun oksat. Eteenpäin liikutaan vain silloin, kun saha on rungon takapuolella. Sahassa pidetään koko ajan reilusti kierroksia. Laipan kärkeä ei saa käyttää sahaukseen takapotkuvaaran vuoksi. Oman puolen oksat karsitaan vetävällä terällä.

Sahaa käsitellään tukevalla otteella. Sahan annetaan silti levätä rungolla kannattelua välttäen. Vasen käsi liukuu kahvalla sitä mukaa, kun sahaa on käännettävä. Sahaa pidetään lähellä vartaloa.

Omaa puolta karsittaessa otetaan reisistä tukea sahalle. Karsittaessa seisotaan vinottain kohti runkoa vasen jalka edellä. Vartalon kiertämistä ja kurkottelua vältetään.

Isot oksat karsitaan jakaukselle; sille puolelle runkoa, mille ne luontevimmin kaatuvat. Ohuet oksat karsitaan pyyhkäisymenetelmällä noin puolen metrin jaksoina. Lumeen uponnutta runkoa karsitaan vain vetävällä terällä, ja sahan terä pyritään pitämään koko ajan näkyvissä.

Karsinnassa on aina takapotkun vaara. Takapotkutapaturmat ovat kuitenkin vähentyneet sahojen kehityksen ja ammattitaidon parantumisen myötä.

Työpenkkimenetelmä
Karsinta on helpointa, kun runko on noin polven korkeudella tai hieman sen yläpuolella. Ensimmäinen puu kannattaa kaataa sopivan kohouman päälle ja muut puut kaadettujen runkojen päälle.

Työpenkiksi sopiva puu kaadetaan ajouran reunoille valmistettujen puutavarakasojen päälle. Se karsitaan ja latva katkaistaan. Työpenkki vieritetään sopivalle kohdalle, jossa sen päälle kaadettavat rungot saadaan tasapainoon, ja ne on helppo vierittää omiin kasoihinsa. Karsinta voidaan tehdä ympäriinsä sopivalla korkeudella. Oksat jäävät ajouralle.

Päivitetty 11.02.2013