Säilörehun teko

Säilörehuruokinta on yleistä karjataloudessa. Rehun teossa käytettävät säilöntäaineet ovat useimmiten kahden tai useamman hapon seoksia, jotka luokitellaan II luokan myrkyiksi. Säilörehun teossa sattuu paljon tapaturmia, joskin ne ovat yleensä lieviä. Säilörehun teossa onkin huomioitava turvalliset työtavat, aineiden ja laitteiden oikea käsittely sekä suojautuminen.

Säilöntäaineet
Useimmat säilöntäaineet ovat voimakkaasti syövyttäviä. Hapon joutuminen iholle aiheuttaa palovammoja. Höyrystyessään happo ärsyttää myös voimakkaasti suun, nielun ja hengityselimien limakalvoja.

Päivitetty 01.02.2013