Sika

Suomessa on yhteensä 3 800 sikatilaa. Sianlihantuotanto on ollut viimeisen vuosikymmenen voimakkaassa rakennemuutoksessa. Yksikkökoot ovat kasvaneet ja tuotanto on erikoistunut ja uudenaikaistunut. Sikojen hoidossa on paljon vaaranpaikkoja. Eläimet saattavat olla arvaamattomia, ilmassa on epäpuhtauksia, jotka altistavat hengityselinsairauksille ja työasennot ja -olot voivat olla työntekijälle epäedullisia.

Päivitetty 11.02.2013