Pajatyöt

Työtilat 
Porakoneet
Kulmahiomakone
Penkkihiomakone
Kaasuhitsaus
Kaarihitsaus

Työtilat
Koneiden huolto ja korjaus ovat tilan vaarallisimpia töitä. Turvallinen koneiden huolto edellyttää hyviä tiloja, työvälineitä ja ammattitaitoa.

Hyvä työpisteiden sijoittaminen helpottaa työtä maatilapajassa. Yleensä peräkkäin tehtävät työvaiheet, esim. leikkaus, penkkihionta, hitsaus ja viilennys vedessä on hyvä sijoittaa vierekkäin. Hitsaus, työstö, öljyjen käsittely ja muut toiminnot on ryhmiteltävä ja sijoiteltava siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen. Hyvin järjestetyt varasto- ja säilytystilat auttavat pitämään pajan hyvässä järjestyksessä.

Työkaluille tehdään säilytyspaikat, esim. ripustustaulu. Työkalujen paikat voidaan piirtää tauluun, jolloin niiden puuttuminen on helppo havaita. Pöydillä ja työtasoilla ei pidä säilyttää tavaraa. Myös lattiat on pidettävä siisteinä. Raudanpätkät ja muu käyttökelpoinen tavara kerätään omiin säilytyspaikkoihinsa ja roskat roskakoreihin. Lattialle valunut öljy imeytetään sahajauhoihin.

Porakoneet
Porattaessa tehdään ensin aloitusmerkki pistepuikolla. Muutoin terä ei pysy halutussa aloituskohdassa. Rikkoutuva poran terä tai terästä lentävät metallin kappaleet voivat aiheuttaa vammoja. Silmiensuojaimien ja suojakäsineiden käyttö on tarpeen porattaessa.

Kulmahiomakone
Kulmahiomakoneen rikkomasuoja on pidettävä paikallaan. Laikka valitaan työstettävän materiaalin, koneen kierrosnopeuden ja työn mukaan. Kulmahiomakoneessa ei saisi olla lukittavaa käynnistyskytkintä. Mikäli sellainen on, lukitusta ei pidä käyttää. Jos kone törmää esteeseen tai liikahtaa, sen tulee pysähtyä heti, kun käden ote heltiää käynnistyskytkimeltä. Vahingossa käynnistymisenestämiseksi pistoke on aina poistettava seinästä työn jälkeen.

Hionta-asento on otettava ennen koneen käynnistämistä. Samalla tarkistetaan, ettei kipinäsuihku aiheuta vaaraa. Kipinät voivat sytyttää palavia aineita ja pilata lasista tehtyjä esineitä. Hionnassa on käytettävä kasvojensuojaimia, haalareita ja suojakäsineitä. Kulmahiomakoneen melu on usein yli 110 dB(A), joten työssä on käytettävä aina kuulonsuojaimia.

Penkkihiomakone
Hiomakiven rikkoutuessa sirpaleet voivat sinkoilla vaarallisesti. Siksi rikkomasuoja on pidettävä aina paikallaan. Hiomatuki pidetään riittävän lähellä kiveä, jotta työkappale ei joudu tuen ja kiven väliin. Tukea on säädettävä kiven kuluessa. Kipinäsuojalasi pidetään puhtaana ja vaihdetaan jos se haittaa näkyvyyttä. Työkappaletta on pidettävä tukevasti alustaa vasten. Jos kappale on pieni, sitä on pidettävä pihdeillä, koska kappale kuumenee. Työssä on käytettävä suojakäsineitä ja kasvojensuojainta.

Kaasuhitsaus
Hitsauspaikka on hyvä sijoittaa lähelle ulko-ovea. Tällöin laitteet on helppo siirtää ulos suurten kappaleiden hitsaamista varten. Lämpimänä aikana hitsauskaasut saadaan tuuletettua ulos pitämällä ovia auki, jolloin ovista saadaan myös valoa. Oven viereen sijoitetaan myös jauhesammutin. Hitsauksessa on aina otettava huomioon palovaara. Hitsauskaasuja varten hitsauspaikalla tarvitaan savukaasuimuri. Kaasupullot pidetään pystyasennossa ketjulla sidottuna kuljetusalustaansa tai säilytyspaikkaansa. Niitä ei saa pudottaa, kaataa tai kolhia. Vuotava happipullo voi räjähtää.

Venttiilipalon varalta on pidettävä palamattomasta aineesta tehty liina tai käsine helposti saatavilla pullojen lähellä. Öljyä ei pidä käyttää kaasuhitsauslaitteiden osien voiteluun, sillä happi voi aiheuttaa öljyn itsesyttymisen. Rasvaiset kädet on puhdistettava ennen hitsausta. Öljyä ei saa säilyttää hitsauspaikan lähellä. Mahdolliset vuodot on tarkistettava ajoittain. Letkujen vuodot voi tarkistaa vesiastiassa ja liitosten vuodot saippuavedellä ja harjalla. Älä käytä liian suurta painetta asetyleenille. Valitse paine suuttimen mukaan. Happi- ja asetyleenipullojen venttiilit avataan vain noin neljänneskierroksen, jotta ne voidaan hätätilanteessa sulkea nopeasti.

Palon sattuessa sulje heti asetyleeniventtiili, sitten happi. Kaasuhitsauslaitteet varustetaan takaiskuventtiileillä, jotka estävät tulen pääsyn letkuihin ja pulloihin. Kaasuhitsauksessa ja polttoleikkauksessa on aina käytettävä suojalaseja. Sopiva tummuus kaasuhitsauslaseille on 5–7.

Kaarihitsaus
Hitsausvalokaaren aiheuttama uv-säteily vahingoittaa ihoa ja silmiä. Iho on suojattava kokonaan säteilyltä. Kaulukset on pidettävä tiukasti napitettuna . Suojakäsineiden ja hitsausmaskin käyttö on välttämätöntä. Sopiva lasin tummuusaste puikko- ja Mighitsauksessa (vista alle 175 A) on 10–11. Nahkaesiliina ja pitkävartiset nahkakäsineet kuuluvat hitsausvarustukseen. Ennen sytyttämistä on katsottava, ettei muita henkilöitä ole lähellä. Heitä on varoitettava ennen hitsauksen aloittamista.

Hitsauspaikalla pitää olla hyvä ilmanvaihto. Hitsauskaasut ovat vaarallisia hengitettynä. Erikoismetallien, esim. galvanoidun teräksen, hitsaus voi muodostaa erityisen myrkyllisiä kaasuja. Savukaasuimurilla voidaan poistaa kaasut hitsauspaikalta. Sään ja tilanteen salliessa paras hitsauspaikka on ulkona.

Kuonaa hakattaessa on aina käytettävä hitsausmaskia silmien edessä, koska terävät ja kuumatkuonasirut lentävät helposti silmiin. Ne voivat aiheuttaa jopa sokeutumisen. Hitsattaessa muualla kuin hitsauspaikalla on toisen henkilön hyvä olla palovartijana. Hitsaaja ei itse näe ympäristöä hitsatessaan. Jälkijäähdytys on tehtävä huolellisesti. Kytemään jääneet kipinät tai kuumat raudat ovat aiheuttaneet tuhoisia paloja.

Sivun alkuun

Päivitetty 04.02.2013