Ympäristötekijät

Kylmyys
Ulkoilma ja vesi ovat kylmiä erityisesti talvikalastuksessa. Kylmään joutunut voi kärsiä hypotermiasta eli vajaalämpöisyydestä. Ruumiinlämpö on tällöin alle 35 celsiusastetta. Alkavan hypotermian oireita ovat sydämen sykkeen nopeutuminen, ihon kylmeneminen ja voimakas vapina. Uhri on myös hyvin hiljainen ja liikkeet ovat kömpelöitä. Vaikeassa vajaalämpöisyydessä lämpötilan tulee nousta hitaasti ja osaavien ihmisten toimesta.

Melu
Melu vaikeuttaa kalastustyötä. Varsinkin vanhemmissa kalastusveneissä ja -aluksissa on meluongelmia. Vanhemmissa terästroolareissa miehistö joutuu keskimäärin alttiiksi 88–90 dB(A) melulle. Vanhempien puuveneiden vastaavat arvot ovat 4–5 dB(A) alempia. Kahdeksan tunnin työpäivänä ei tule altistua korkeammalle kuin 85 dB(A) melulle. Paitsi että melu vaikuttaa psyykkisesti, voi se pitkällä aikavälillä heikentää kuuloa. Tiloissa, joissa on tarkoitus levätä, suositellaan korkeintaan 45 dB(A) melutasoa.

Käyttämällä pehmeitä seinälevyjä tai muuta ääntä vaimentavaa materiaalia, voidaan melutasoa laskea huomattavasti. Myös esim. metallikansien ja moottoreiden sekä potkureiden aiheuttama tärinä on minimoitava.

Kannen alla työskenneltäessä on aina syytä käyttää melusuojaimia, mielellään langattomilla yhteyksillä varustettuina.

Vastaanottohallin työtiloja suunniteltaessa on tärkeää sijoittaa koneet ja muut melun lähteet niin, ettei ääni häiritse. Olisi hyvä jos olisi erillinen konehuone.

Moottori tulisi eristää niin hyvin että on mahdollista keskustella myös koneen ollessa käynnissä. Jos melu ylittää 85 dB, täytyy käyttää kuulonsuojaimia

Päivitetty 11.02.2013