Suojainten merkintä ja valinta

Henkilönsuojainten rakennetta, luokitusta, käyttöohjeita ja vaatimuksia sekä testausta koskevat määräykset ovat yhdenmukaiset EU:n alueella. Markkinoilla olevien suojainten on täytettävä vaatimukset. Suomessa työsuojeluviranomaiset ja kuluttajaviranomaiset valvovat , että suojainten valmistajat, maahantuojat ja myyjät noudattavat annettuja määräyksiä.

CE-merkintä
CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki. Se on tuotteen valmistajan vakuutus, että tuote täyttää sitä koskevat määräykset. CE-merkittyä tuotetta saa vapaasti myydä ja markkinoida EU-alueella. CE-merkin lisäksi tuotteesta tai pakkauksesta on löydyttävä valmistajan nimi tai tunnus, suojaintyyppi, suojausluokka, suojaimen koko, standardin numero, kuvatunnus tai kirjainkoodi, joka osoittaa, mitä vaaraa torjutaan ja varastointiajan päättyminen.

Suojainten valinta
Valitse suojain huolella, sillä väärin valittu suojain voi jopa lisätä vaaralle altistumista. Esimerkiksi hengityksensuojaimeen valittu vääräntyyppinen suodatin saattaa aiheuttaa suuremman altistumisen kuin työskentely ilman suojainta, koska suojaimen käyttäjä luottaa liiaksi suojaimeen tai työskentelee lähempänä altistumiskohdetta kuin ilman suojainta. Myös jos suojakäsineet läpäisevät käsiteltävää kemikaalia, se pääsee tiiviiseen käsineeseen hautumaan.

Suojainten käyttö
Suojaimia tulisi käyttää koko työskentelyajan ohjeiden mukaisesti. Suojainten käyttö helpottuu ja motivaatio käyttöön lisääntyy jos suojaimet ovat ehjät, puhtaat, mukavat ja niitä säilytetään omassa suojainkaapissaan, riittävän lähellä työpistettä. Suojainpakkauksissa on selkeät käyttöohjeet joita tulee noudattaa.

Päivitetty 04.02.2013