Henkilönsuojaimet

Maatalousyrittäjä altistuu työssään monille terveysvaaroille. Useimmissa maataloustöissä hengitettävä ilma sisältää epäpuhtauksia: heinän ja viljan pölyä, muokkauspölyä, eläinpölyä, homeita, säilöntäaineita, torjunta-aineita ja muita kemiallisia aineita. Melu ja voimakkaat lämpötilan vaihtelut aiheuttavat myös vaaratilanteita.

Ensisijaisia keinoja tapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi ovat tekniset ratkaisut ja työmenetelmät. Teknisillä ratkaisuilla useimpia terveysvaaroja voidaan vähentää tai jopa poistaa kokonaan. Työmenetelmien valinta vaikuttaa riskeihin ja altistumisaikaan. Aina nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös henkilönsuojaimia.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on oltava selvillä työpaikalla esiintyvistä vaaroista. Työnantajan on laadittava toimenpideohjelma näiden vaarojen poistamiseksi. Työnantajan on myös tiedotettava työntekijöille näistä vaaroista sekä toimittava yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Työturvallisuuslaki määrää työnantajan hankkimaan työntekijälle tarkoituksenmukaiset henkilökohtaiset suojavälineet tapaturman tai sairastumisvaaran ennaltaehkäisemiseksi. Omaa työtään tekevien maatalousyrittäjien on itse huolehdittava henkilökohtaisesta suojautumisestaan.

Päivitetty 04.02.2013