Työkykyä voi huoltaa

Ihminen pyrkii luontaisesti käyttämään kykyjään ja kehittämään itseään myös työssä. Hyvin tehty työ tuottaa mielihyvää ja arvostusta, yritystoiminnassa menestyminen tuottaa myös aineellista hyötyä ja toimeentulon. Ammatti-identiteetti vaikuttaa itsetuntoon ja ihmissuhteisiin. Työssä koettu viihtymättömyys tai osaamattomuuden tunne ovat riski mielenterveydelle.

Työkykyyn ja viihtyvyyteen vaikuttavia riskitekijöitä voi ennakoida ja pyrkiä hallitsemaan lisäämällä esimerkiksi hyvinvointia kohentavia arkipäivän asioita päiväohjelmaan. Elämässä ja työssä viihtymiseen vaikuttavat eniten ne asiat, jotka tapahtuvat arjessa. Jos arki sujuu hyvin ja työtä on kiva tehdä, voidaan työn iloa lisätä vaikkapa lisäämällä ohjelmaan saavutusten juhlistamisia. Mutta jos arki ei suju, eivät satunnaiset juhlahetket tai irralliset toimenpiteet riitä.

Työtilannetta, terveyttä ja ihmissuhteita kannattaa tarkastella kokonaisuutena vaikkapa työterveyshuollossa. Ulkopuolinen näkee yleensä selkeämmin ongelmakohdat, joista muutos voi lähteä liikkeelle.

Päivitetty 06.02.2013