Työkyvyn ylläpitoon voi vaikuttaa

Kyselyjen mukaan maatalousyrittäjät ovat havainneet, että omaa työhyvinvointia parantavia toimia ovat muun muassa säännöllinen liikunta ja yrittäjäyhteisössä toimiminen.

Työkuntoa on hoidettava koko työuran ajan. Elämäntilanteen ja ikääntymisen vaikutukset työrutiineihin on huomioitava, sillä päivittäiset tottumukset pitävät yllä terveyttä, toimintakykyä ja työvirettä.

Päivitetty 03.12.2014