Työympäristö on haaste

Fyysisen työympäristön merkitys terveydelle, jaksamiselle ja työteholle on suuri. Maatalousyrittäjyys on yksi vaarallisimmista ammateista. Sen vuoksi jokaisen maatilan olisi kartoitettava työympäristön ja -tapojen riskit säännöllisesti. Työympäristö aiheuttaa muun muassa tapaturmia, vammautumisia, kuolemanvaaraa, myrkytyksiä, virus- ja bakteeriperäisiä tauteja, tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, kipuja ja stressiä sekä työn laadun heikkenemistä. Työympäristön viihtyisyys vaikuttaa myös mielialaan ja työvireeseen.

Viljelijän fyysistä työympäristöä ovat muun muassa luonnonympäristöt, rakennukset rakenteineen ja kalusteineen, koneet ja laitteet sekä kulkuvälineet ja liikenne. Terveysvaaroja aiheuttavat muun muassa maasto-olot, lämpötilat, aurinko, virukset, bakteerit, rakennusten rakenteet, ilmanvaihto, valaistus, eläimet, pölyt, melu, kemialliset aineet, kaasut, tärinät, koneiden toiminta, epäjärjestys ja työvälineiden sopimattomuus tai väärä mitoitus työntekijälle. Työterveyshuollon tilakäynti tähtää työn ja työympäristön aiheuttamien terveysriskien ennaltaehkäisyyn. Siksi työterveyshuoltoon liittyminen on tärkeää.

Jos maatalousyrittäjä toimii työnantajana, hänen on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto työntekijöilleen.

Päivitetty 01.02.2013