Maatalousyrittäjä myös johtaa

Johtamisella luodaan työpaikan ilmapiiri. Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja tuloksellisuuden seuranta ovat johtamisen arkipäivää. Johtaja myös ottaa vastuun ja jakaa sitä tarvittaessa niin, että kaikki saavat hyödyntää parhaita kykyjään. Huolenpito ammattitaidon kehittämisestä, työturvallisuudesta, terveydenhoidosta, osaamisesta ja työmotivaatiosta muodostavat perustan työssä viihtymiselle. Johtaja tekee työtila- ja välineratkaisut, päättää aikatauluista ja työnjaosta. On tärkeää havaita, että myös yksin tilaansa viljelevä johtaa omaa toimintaansa.

Tilakoon kasvaessa ja toiminnan laajentuessa johtamisen haasteet kasvavat samassa suhteessa. Miten hallita työmäärää ja investointeja, vaikka tilaa kehitettäisiin täydellä teholla? Mistä sopivat yhteistyökumppanit? Urakoitsijoita ja kimppakoneita kannattaa suosia aina kun mahdollista, koska yhdessä tekeminen samanhenkisten maatalousyrittäjien kanssa luo luonnollisella tavalla myös sosiaalisia verkostoja.

Nykypäivän maatiloilla on aiempaa enemmän myös palkattua työvoimaa, jolloin johtajan taidot joutuvat puntariin. Mitä enemmän työntekijä voi vaikuttaa työhönsä, sitä paremmin hän tutkimusten mukaan työssään viihtyy: johtajan kannattaa siis olla hyvä kuuntelija. Hyvää johtamista on tehdä päätökset keskustellen ja luoda selkeät työtavat. Tasapuolisuus, onnistumisista palkitseminen ja kannustava tunnelma ovat myös asioita, joita työtekijät arvostavat.Johtajuutta on huolehtia yrityksen, yrittäjän ja taloudellisten ja sosiaalisten riskien hallinnasta. Riittävä vakuutusturva ja varahenkilöstön varmistaminen ovat avainasemassa.

Työtehoseura ja ProAgria ovat yhteistyössä kehittäneet valmennusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota konkreettisia työvälineitä muun muassa yritystoiminnan kasvuun, investointien toteuttamiseen ja riskien hallintaan.

Työntekijän palkkaaminen maataloustyöhön merkitsee lukuisia velvoitteita. Lisätietoa saa Reppu-jäsenverkosta sekä puhelimitse 0600 17444. Maaseudun Työnantajaliitto neuvoo jäseniään työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

Päivitetty 21.02.2013