Ammattitaito ja työhyvinvointi

Nykypäivän viljelijällä on yleensä hyvä ammatillinen koulutus. Hän myös ylläpitää ja kehittää taitojaan esimerkiksi seuraamalla ammattilehtiä ja osallistumalla koulutuksiin. Verkostoituminen muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa kehittää yritystoimintaa. Täydennyskoulutus ja opintomatkat avartavat tarkastelemaan oman tilan toimintaa uudella tavalla. Internet mahdollistaa tiedon hankkimisen nopeasti mistä päin maailmaa hyvänsä.

Työssä viihtymisen, osaamisen ja taloudellisen kannattavuuden kartoituksen voi tehdä säännöllisesti, jotta tietämys omista vahvuuksista pysyy ajan tasalla. Mitä tietoja ja taitoja tilan nykyiset työt vaativat, onko tullut uusia toimintoja? Mitä osataan jo? Kiinnostaako täydennyskoulutus? Miten tila pärjää taloudellisesti? Neuvonta- ja tutkimusorganisaatiot kuten ProAgria, MTT ja Työtehoseura tekevät vertailuja samantyyppisten yritysten tunnuslukuihin ja yhdessä voidaan arvioida syitä ja seurauksia. Säännöllisen kartoittamisen avulla yrittäjä saa arvokasta tietoa tilan kannattavuuden kehityksestä ja siitä, missä olisi parannettavaa ja opittavaa.

Päivitetty 01.02.2013