Lisää tunneälyä

Tunneäly on lahjaa lapsuudesta, mutta voit kehittää sitä aikuisenakin. Tässä muutamia harjoituksia, poimittuina ja mukaellen Mikael Saarisen kehitysvinkkejä hänen kirjassaan Tunne älysi älyä tuntevasi.

Valitse yksi harjoitus kerrallaan, missä tunneälyn alueella puutetta tunnetkin.

 1. Tuo seuraavassa kokouksessa tai muussa tilanteessa esille oma mielipiteesi, vaikka se tuntisi sinusta vaikealtakin. Sano mielipiteesi siitä huolimatta, vaikka se ei miellyttäisikään muita.
 2. Mitä hyviä tai huonoja tunteita synnytit tänään? Milloin ne syntyivät? Mitä olit silloin tekemässä? Millaisia ruumiin tuntemuksia ne herättivät? Mitä ajattelit niistä?
 3. Ole empaattisesti läsnä vuorovaikutustilanteessa. Pysy rentona, älä puolustele, älä yritä olla oikeassa vaan kuuntele ja havainnoi aktiivisesti toisia. Koeta miettiä, mitä toinen toivoo ja tee hänelle avoimia lisäkysymyksiä.
 4. Pysähdy seuraavan kerran kiireesi ja hermostuneisuutesi keskelle. Mieti mistä kiire tai kireys johtuu. Onko sinulla mahdollisuus rauhoittua hetkeksi, pohtia tunteitasi ja ajatuksiasi ja vasta sitten jatkaa suunnitelmallisemmin.
 5. Mieti kuinka paljon pakkoa ja pitäisi tehdä -ajatuksia päivääsi sisältyy. Mitä todella tapahtuisi, jos et tottelisikaan omia käskyjäsi?
 6. Mieti mahdollisuutta osallistua johonkin itsetuntemusta lisäävään kurssiin tai tapahtumaan, esimerkiksi tunneälyvalmennukseen, enneagrammikurssille, hiljaisuusretrettiin tai johonkin muuhun itsensäkehittämistapahtumaan. Mitä mahdollisuuksi sinulla olisi perustaa emäntä/isäntäryhmä, jossa pohdittaisiin erilaisia itsetuntemuskysymyksiä?
 7. Koeta olla puuttumatta toisten virheisiin ja epätäydellisiin toimintatapoihin ja mieti, miksi neuvomatta oleminen on sinulle vaikeaa.
 8. Mieti miten toisten huomioonottaminen näkyy arvoissasi? Miten se näkyy käytännön elämässäsi? Kuinka usein kiität tai kehut?
 9. Ota tavaksi nukkumaan mennessäsi muistella päivän myönteiset kokemukset. Ellei niitä ole, ajattele, mikä sinulla on tässä ja nyt hyvin..
 10. Opettele joku rentoutumistekniikka ja harjoittele sitä päivittäin.
 11. Ajattele jotain sinulle hankalaa työ- tai vuorovaikutustilannetta: millä eri tavoin voisit selvittää sen? Kysy myös muiden mielipiteitä ja ideoita avuksesi.
 12. Tuota viiden minuutin aikana mahdollisimman monta uutta ideaa jonkun sinua vaivanneen ongelman ratkaisemiseksi. Saavat olla kuinka järjettömiäkin tahansa.
 13. Mieti, mikä on roolisi perheen vuorovaikutuksessa. Tuetko kaikkien mielipiteen esiin tuomista? Miten sen teet?
 14. Vältä kielteisiä lauseita ja ajatuksia. Pidä päivä, jona muutat mielessäsi kaikki kielteiset lauseet myönteisiksi. Pidä päivä, jolloin maksat euron sakkoa puolisollesi tai ystävällesi jokaisesta ei-sanasta.
 15. Piirrä paperille eri elämänalueita kuvaavia laatikoita, joiden koko kuvaa kyseisen elämänalueen suuruutta elämässäsi. Poista kuviosta TYÖ-laatikko. Mitä jäi jäljelle? Mitä niistä voi suurentaa? Mitä laatikoita tilalle?
Päivitetty 08.03.2013