Arvot järjestykseen

Arvot eli se mitä pidät tärkeänä, ohjaavat, mihin käytät aikasi ja mihin panostat. Arvojen pohdinta on tärkeää jaksamisen kannalta. Vasta sitten, kun olet miettinyt selväksi, mistä tulet onnelliseksi, voit tehdä asioita, jotka tekevät sinut onnelliseksi. Eri ihmiset tulevat eri asioista onnellisiksi, joten naapurin aidan yli katsominen ja hänen mallinsa mukaan tekeminen vie usein harhaan.

Arvoja voit pohtia ympyrän avulla näin:

  1. Piirrä ympyrä ja sille tasavälein kuusi pistettä.
  2. Jokaisen pisteen kohdalle kirjoitat asian, joka on sinulle tärkeä.
  3. Vedät viivan jokaisesta pisteestä jokaiseen muuhun pisteeseen ja samalla panet nuolen viivan siihen päähän, jossa oleva asia on sinulle tärkeämpi kuin viivan toisessa päässä oleva asia. 
  4. Lasket nuolten määrän kunkin asian kohdalla. 
  5. Kirjoitat asiat siihen järjestykseen, missä ne saivat nuolia. Eniten nuolia saanut ensimmäiseksi, toiseksi eniten saanut toiseksi jne.
  6. Siinä sinulla ovat asiat nyt tärkeysjärjestyksessä, esimerkiksi ihmissuhteet ensimmäisinä ja työ viimeisenä. 
  7. Mieti, panostatko asioihin siinä suhteessa, missä ne ovat sinulle tärkeitä. Jos paljastuu, että arvostat ihmissuhteita, mutta käytät kaiken aikasi työhön, on sinulla arvojen ja tekojen ristiriita, minkä koet stressinä ja pahana olona. 
  8. Mieti, miten muutat elämääsi, että sinulle tärkeät asiat painottuvat entistä enemmän elämässäsi ja vähemmän tärkeät jäävät entistä vähemmälle.
Päivitetty 13.12.2012