Muut auttavat puhelimet

Seuraavassa on lueteltu muutamia tärkeimpiä auttavia puhelinnumeroita. Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät tästä osoitteesta.

Apua velkaongelmiin
Valtakunnallinen velkaneuvontanumero on 0800 98 009.
Puhelimeen vastataan arkisin 10–14. Velkalinjaan voi soittaa maksutta ja keskustella nimettömänä omista ja läheisen rahahuolista.
Takuu-Säätiö

Perheen tueksi
Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset
Katso paikkakuntakohtaisesti Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Kataja-Parisuhdekeskus ry. keskittyy parisuhteen vahvistamiseen kehittämällä ja järjestämällä parisuhdetta tukevaa toimintaa sekä kouluttamalla vertaisryhmien ohjaajia ja ammattihenkilöstöä.
Kataja Parisuhdekeskus ry

Kirkon palveleva puhelin 010 190 071
su–to kello 18–01 pe ja la 18–03
Palveleva puhelin auttaa perheitä erotilanteissa.
Palveleva netti

Väestöliiton parisuhdekeskuksen valtakunnallinen neuvontapuhelin 0800 183 183
ma kello 10–12, ti 18–20 ja to 12–14. Vastaajina ovat väestöliiton psykologit.
Väestöliitto

Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry, 020 780 6500
Omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö.

Mannerheimin Lasten ja nuorten puhelin 116 111
ma–pe kello 14–20, la ja su 17–20. Voi kysyä ja keskustella maksutta.
Mannerheimin lastensuojeluliitto

Naisten linja, 0800 02 400
ma–pe kello 16–20, maksuton valtakunnallinen neuvonta- ja tukipalvelu.

Vertaistukea masentuneille, 050 441 2112, Mieli maasta ry

Päivitetty 01.02.2013