Voimavarariihi-palvelu

Voimavarariihi on ProAgrian tarjoama hyvinvointipalvelu, joka on kehitetty maatalousyrittäjien avuksi muutostilanteisiin.

Voimavarariihi-palvelu auttaa yrittäjiä tunnistamaan ja säilyttämään voimavaransa sekä tarvittaessa vahvistamaan niitä. Voimavarojen arviointi on tärkeää erityisesti ison muutoksen kuten suuren investoinnin, sukupolvenvaihdoksen tai tuotannosta luopumisen yhteydessä. Palvelu sopii myös uupumistilanteisiin. Palvelu on maksullinen.

Päivitetty 01.02.2013