Palvelut

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) työhyvinvointitiimi neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa maa- ja metsätalouden työturvallisuusasioissa sekä työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tiimi ohjaa MATA-tapaturmavakuutuksesta saatavien työturvallisuusvarojen käyttöä.

Melan työturvallisuustyön tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää maatalousyrittäjien tapaturmia ja ammattitauteja. Maatalousyrittäjille sattuu työssään vuosittain n. 6 000 tapaturmaa. Erityisesti vakavien tapaturmien, eli yli 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttavien, osuus on suuri. Uusia ammattitautitapauksia todetaan vuosittain noin 500.

Tavoitteenamme on aikaansaada asennemuutosta kohti terveellisempiä ja turvallisempia työtapoja omaa työtään tekevien parissa. Pyrimme olemaan helposti lähestyttävä taho, jolta saa ajanmukaista työturvallisuusneuvontaa ja -opastusta kätevästi yhdestä paikasta.

Tarjoamme luennoilla, tupailloissa sekä koulutuspäivillä viljelijöille, kalastajille ja poronhoitajille käytännönläheistä tietoa työn vaaratekijöiden vähentämisestä ja työhyvinvoinnin lisäämisestä. Tuomme tilaisuuksiin tarvittaessa henkilönsuojainnäyttelyn, joka sisältää useita erilaisia suojainmalleja. Tulemme mielellämme kertomaan maatalouden työturvallisuusasioista!

Päivitetty 25.09.2015