Mela lukuina

Miljardi euroa asiakkaiden hyvinvointiin
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta kulkee vuosittain yli miljardi euroa maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja eläkeläisten etuuksina, joista on

  • eläkkeitä 893 miljoonaa euroa
  • luopumisjärjestelmien korvauksia 81 miljoonaa euroa
  • tapaturmakorvauksia ja sairauspäivärahoja 39 miljoonaa euroa ja
  • maatalouslomituspalveluita 182 miljoonaa euroa.

Noin 200 000 asiakasta
Melalla on 66 000 työelämässä olevaa asiakasta ja 123 000 eläkkeen- tai tuensaajaa. Vuosittain Melassa ratkaistaan yli 60 000 etuushakemusta. Kokonaisasiakasmäärä on maaseutuelinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena laskenut viime aikoina reilun kolmen prosentin vuosivauhtia.

Valtion osuus rahoituksesta noin 70 prosenttia
Maatalousyrittäjien eläke- ja sosiaalietuusjärjestelmä on vahvasti valtion tukema. Valtion rahoitusta on tarvittu koko Melan olemassaolon ajan maatalouden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi. Työiässä olevat yrittäjät eivät pystyisi ilman valtion mukanaoloa maksamaan eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeitä.

Yli miljardin euron vuosibudjetista

  • valtio myöntää eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 718 miljoonaa euroa
  • valtio myöntää maatalouslomituksen hoitamiseen 183 miljoonaa euroa
  • asiakkaat maksavat vakuutusmaksuina 205 miljoonaa euroa
  • muut eläkelaitokset maksavat korvausta muualta kertyneistä eläkkeistä 109 miljoonaa euroa
  • sijoitustuotot ovat keskimäärin 30 miljoonaa euroa.

Lisätietoa vuosikertomuksessa ja tilastosivuilla
Melan vuosikertomuksista ja tilastosivuilta näet yksityiskohtaisempia tietoja Melan toiminnasta. Voit tutustua myös pdf-muodossa olevaan yhteenvetoon edellisen toimintavuoden tärkeimmistä luvuista.

Päivitetty 05.08.2016